Muzikoterapia a meditácie


Praktikujeme muzikoterapiu a vedené meditácie (individuálne i skupinové), pri ktorých sa ponoríme hlbšie do seba a aktivujeme doposiaľ nevnímané alebo potlačené aspekty nás samých.Všetko čo existuje na fyzickej, mentálnej, emocionálnej a duchovnej úrovni je vytvorené na základe vibrácií. I naše telo je tvorené frekvenciou tejto vibrácie. Náš mozog má schopnosť analyzovať zvuky a interpretovať ich pomocou chemickej a elektrickej siete na ich spracovanie. Každý človek má mapu svojho vedomia vo svojom hlase. Energia hlasu priamo pôsobí na telo aj myseľ. Nič nie je prirodzenejšie a účinnejšie než hlas ako nástroj na masírovanie energíí, ale i fyzických častí: kostí, kĺbov a orgánov zvnútra von. Hlas je prirodzeným prostriedkom k zmierneniu napätia, stimulácie mysle, vyjadrovaniu myšlienok a zvládnutiu emócií. Bubnovanie, spev, recitácia spôsobujú uvoľňovanie endorfínu, ktorý zmierňuje bolesť, upokojuje myseľ, znižuje mozgovú aktivitu a udržuje telesnú rovnováhu.Liečivá sila hudby

Hudba bola odpradávna súčasťou obradných slávností, kde spevom, hrou a tancom chcel človek ovplyvniť prírodné živly, ale aj hovoriť s duchmi. Pôsobením hudby na ľudský organizmus sa začali zaoberať filozofi už v staroveku.

Aristoteles tvrdil, že po hudobnom zážitku prichádza psychické uvoľnenie. A bájny spevák Orfeus zasa vedel svojim spevom a hrou na lýre nielen upokojiť zvieratá, ale aj rozplakať ľudí. Pytagoras v 6. storočí p. n. l. liečil žiakov hrou na lutnu. Podľa neho matematické  pomery medzi frekvenciami tónov stupnice vyjadrujú istú harmóniu, ktorou sa riadia nebeské telesá, ale aj vnútorný život človeka, teda i jeho zdravie. Hudbou, spevom a rytmom liečili šamani, Indiáni, Egypťania, Číňania.

Ľudský hlas má liečivú silu. S hlasivkami sa uvoľňujú aj emočné bloky. Pri speve sa prehlbuje dýchanie, zlepšuje sa okysličenie krvi, osviežujú sa pľúca i srdce. Plný a hlasný spev rozochvieva všetky dutiny v tele, a tak nás vnútorne masíruje. Hudba (nie len spev) je energia, ktorá sa prihovára k celej ľudskej bytosti. Vhodné melódie dokážu doslova zázraky: vedia upokojiť, rozveseliť, roznežniť, posilniť, ale aj zmobilizovať skryté sily. Mozog má totiž úžasnú vlastnosť, vie synchronizovať svoju činnosť so zvukmi. Pomalá, monotónne sa opakujúca hudba spomaľuje tep srdca, frekvenciu dychu aj frekvenciu mozgových vĺn. Zvuk prúdi do nášho vnútra nepretržite a pôsobí väčšmi, než sme si vieme predstaviť. Medzi sluchovým vnemom a emóciou je bližší vzťah než medzi zrakom a emóciou, a to hudbu nevnímame iba sluchom. Ľudské orgány vibrujú na určitej zvukovej frekvencii. Každá čakra má svoju zodpovedajúcu slabiku . Zvuk rezonujúci so siedmimi čakrami v tele môže tak telo posilniť (prebudiť) a naladiť .


Ak chcete nájsť tajomstvá vesmíru, musíte rozmýšľať v energiách, frekvenciách a vibráciach“ (Nikola Tesla)

Jednou z najväčších životných skúseností je, keď sa stretnú meditácia a hudba. Svet sa tak stretne s Bohom. Je to „unio mystica“ – mystické zjednotenie“ (Osho)

Hudba je najdokonalejším vyjadrením nevyjadriteľného“. (neznámy)


Facebook – Harmonizujúce spevy